Изисквания за подаване на файлове за печат

  • Цветност: RGB или CMYK
  • Формат на файла: JPEG, TIFF, PSD, CDR, EPS, PDF (без прозрачности, алфа-канали и слоеве)
  • При векторните файлове - текста трябва да е обърнат в криви
  • Препоръчителната резолюция за растерните файлове е 150 dpi

Препоръчваме следните услуги за препращане на файлове: